Видове лична информация, която събираме

Ние събираме информация, която идентифицира лицето, във връзка с потребителите на нашите Уеб страница. Информация, която идентифицира лицето са тези данни, които идентифицират или могат да идентифицират определен Краен потребител. Ние използваме тази информация (Лични данни), за да Ви предоставим продукти и услуги, предлагани и описани на интернет сайта.Тези лични данни може да включват вашето име, имейл адрес, потребителски идентификатор, име на домейн, пощенски адрес, телефонен номер.

Цели, за които използваме вашите лични данни

Ние използваме вашата лична информация за:

  • Да публикуваме информацията, която сте предназначили за публична употреба
  • Да Ви изпращаме съобщения за Уебсайта, както и други продукти и услуги
  • Да ви предоставим реклами, подходящи за вашия профил
  • Да генерираме анонимна статистика за потребителите на Уебсайта, за да можем да подобрим предоставяните услиги от нас.

Как вашите лични данни се предоставят на трети лиц

Подадените от Вас лични данни са конфиденциални и няма да бъдат предоставяни на трети страни (изключение тук прави куриерската фирма, която ще обслужи заявката Ви). Достоверността им се проверява и те служат само, за да може да бъде завършена коректно поръчката Ви.